Vil du i gang med papirisolering?

Flere og flere professionelle isolatører og tømrerfirmaer har set fordelene ved at tilbyde papirisolering til deres kunder.

Papirisolering - papiruld - cellulose baseret isolering eller bare granulerede aviser..... Kært barn har mange navne og umiddelbart lyder det som om det er det samme materiale. Det er det dog langt fra! 

Grundingrediensen er i alle tilfælde som oftest gamle aviser, men tilsætningsstofferne er forskellige og oftest patenterede og det samme er forarbejdningsmetoderne.

Vigtigst er det dog at produkterne lever op til kravene fra EU indført i 2012 i foordning 109/2012, omkring indholdet af farlige stoffer ved salg til private. 

Isofloc borfri papirisolering er derfor et sikkert valg når du som professionel ønsker at sælge til private.

Efterisolering af flade tage

Som isolatør kan du isolere flade tage eller tagkonstruktioner med fast undertag helt uden ventilationsspalte.

Du modtager som Isofloc isolatør uddannelse i denne type indblæsning og de krav det stiller til maskineteknikken og ikke mindst selve indblæsningsteknikken.

Isofloc papirisolering agerer som fugt-buffer, da det primært er et organisk materiale uden indhold af de skadelige borsalte.

Ved at benytte papirisolering til inbblæsning skaber du et bedre arbejdsmiljø for dine medarbejdere, kortere byggetid for kunden og ikke mindst et bedre økonomisk resultat.

Papirisolering i konstruktionen

Isofloc borfri papirisolering er et organisk materiale. Produktet er ligesom lægter, spær i tagkonstruktionen oprindelig dyrket som træ i skoven. Sammen udgør det derfor den perfekte symbiose.

Papirisoleringen er fugttransporteredende og kan derfor både optage og afgive fugt. I tradittionelt byggeri hvor der er anvendt mineraluld trænger fugten direkte igennem isoleringsmaterialet og samles på ydersiden, ofte med store fugtige plamager som resultat. Papirisoleringen fordeler i stedet fugten inden i materialet hvorefter det fordamper over et langt større areal og forhindrer at områder angribes af fugt sammenlignet med mineraluld. Denne egenskab har stor betydning og fordel når man bygger paralleltag med fast undertag da man dermed beskytter de omkringliggende konstruktioner mod fugtangreb.

Ovenstående understøttes af SBI anvisning 224 - Fugt i bygninger og SBI anvisning 221 – Efterisolering af etageboliger, som også kan bruges i forhold til enfamiliehuse.

Brandklassifikation

Isofloc papirisolering har brandklassificering B-s2-d0, dokumenteret i ETA-05/0226. Efter tidligere DIN4102 er det et Klasse B1 materiale. Denne klassificering er den højeste, der kan gives og opnås med et papirisoleringsprodukt.

I Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012, kapitel 3.2 ”Isoleringsmaterialer i bygningsdele” fremgår følgende:

Det fremgår af bygningsreglement 2015, kapitel 5.3, stk. 1, at bygningsdele skal udføres, så personer, som opholder sig i bygningen, kan bringe sig i sikkerhed på terræn i det fri eller et sikkert sted i bygningen, og så redningsberedskabet har mulighed for redning og slukningsarbejde. Når der anvendes isoleringsmaterialer, er det vigtigt, at de anvendes på en sådan måde, at det ikke medfører en øget brandrisiko. Ved et isoleringsmateriale forstås i denne sammenhæng ethvert materiale, der har en densitet, som er mindre end 300 kg/m³.

 

På denne baggrund vil det normalt være i overensstemmelse med bestemmelsen i bygningsreglement 2015, kapitel 5.3, stk. 1, at:

 • Isoleringsmaterialer, der opfylder kravene til materiale klasse B-s1,d0 [klasse A materiale] anvendes uden begrænsninger
 • Isoleringsmaterialer, der opfylder kravene til materiale klasse D-s2,d2 [klasse B materiale], anvendes med de begrænsninger, der i den konkrete sammenhæng gælder for alle andre materialer. Thermofloc borfri papirisolering opfylder kravene til materiale klasse B-s2,d0 [klasse B materiale] i en densitet på ≥ 40 kg/m3. Isoleringsmaterialet kan derfor anvendes med de begrænsninger, der i den konkrete sammenhæng gælder for alle andre materialer.

Isoleringsmaterialer, der ikke mindst er materiale klasse D-s2, d2 [klasse B materiale] (Isofloc borfri papirisolering i en densitet lavere end 40 kg/m3 ) kan:

 • Anvendes ovenpå etageadskillelser, som er mindst bygningsdel klasse REI 60 A2- s1,d0 [BS-bygningsdel 60]
 • Anvendes i vægge, hvis isoleringsmaterialet på begge sider af en lodret bygningsdel er afdækket med mindst bygningsdel klasse REI/EI 30 A2-s1,d0 [BSbygningsdel 30]
 • Anvendes i tagkonstruktioner, såfremt den underliggende del af tagkonstruktionen er mindst bygningsdel klasse REI/EI 30 [BD-bygningsdel 30]
 • Anvendes i terrændæk og i krybekælderdæk

Eller...

Anvendes i bygninger, hvor gulv i øverste etage er højst 9,6 m over terræn, når:

 • Isoleringsmaterialet er afdækket med mindst beklædning klasse K1 10 B-s1,d0 [klasse 1 beklædning] langs begge sider af en lodret bygningsdel og langs undersiden af en vandret eller skråtstillet bygningsdel, såfremt der ikke er hulrum mellem isoleringsmaterialet og beklædningen.

Eller...

 • Isoleringsmaterialet er afdækket med mindst bygningsdel klasse EI 30 [BDbygningsdel 30]  langs begge sider af en lodret bygningsdel og langs undersiden af en vandret eller skråtstillet bygningsdel .
 • •Isoleringsmaterialer der ikke mindst er materiale klasse B-s1,d0 [klasse A materiale], bør ikke anvendes i bygninger, hvor højde til gulv i øverste etage er mere end 5,1 meter over terræn og som har bærende konstruktioner, der ikke er udført af mindst materiale klasse A2-s1,d0 [ubrændbart materiale]. Endvidere bør disse isoleringsmaterialer ikke anvendes uden på bygninger med tagdækning, som ikke er mindst tagdækning klasse BROOF (t2) [klasse T tagdækning]

 

For ”Enfamiliehuse, helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, sommerhuse og campinghytter samt dertil hørende småbygninger” Jf. Kapitel 7.6 i Eksempelsamlingen –afsnit; ”Bærende bygningsdele”.

Her anses funktionskravet opfyldt, når:

 • De bærende vægge, søjler, bjælker og lignende konstruktioner udføres mindst som bygningsdel klasse R 30 [BD-bygningsdel 30], og etageadskillelserne udføres mindst som bygningsdel klasse R 30 [BD-bygningsdel 30]. Dette betyder at der kun er krav til bæreevnen (R 30), medmindre at konstruktionen samtidigt indgår i den brandmæssige opdeling af bygningen. Hvis ikke konstruktionen indgår i den brandmæssige opdeling, så kan der nøjes med at blive beklædt med mindst klasse K1 10 B-s1,d0 [klasse 1 beklædning], når der anvendes isolering som ikke er mindst materiale klasse B,s2-d0 [klasse B]. I fritliggende enfamiliehuse, helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, sommerhuse, og campinghytter med 2 etager og kælder anses funktionskravet opfyldt, når:
 • De bærende konstruktioner i kælderen udføres mindst som bygningsdel klasse R 60 [BD-bygningsdel 60], og etageadskillelsen over kælderen udføres mindst som bygningsdel klasse R 60 [BD-bygningsdel 60]. Dette betyder at der kun er krav til bæreevnen (R 60), medmindre at konstruktionen samtidigt indgår i den brandmæssige opdeling af bygningen. Hvis ikke konstruktionen indgår i den brandmæssige opdeling, så kan der nøjes med at blive beklædt med mindst klasse K1 10 B-s1,d0 [klasse 1 beklædning], når der anvendes isolering som ikke er mindst materiale klasse B,s2-d0 [klasse B]. Det skal bemærkes at etageadskillelsen over kælderen altid vil være en adskillende bygningsdel. Thermofloc borfri papirisolering, i alle densiteter, klassificeres ikke som mindst materiale klasse B-s1,d0 [klasse A materiale].
 • Mod tagrum, der ikke kan udnyttes, kan vægge og loftkonstruktioner udføres mindst som beklædning klasse K1 10 D-s2,d2 [klasse 2 beklædning] med mindst 50 mm isolering af mindst materiale klasse D-s2,d2 [klasse B materiale]. Her kan Thermofloc borfri papirisolering, i en densitet på ≥ 40 kg/m3, anvendes direkte mod klasse 2 beklædning, da det overholder materiale klasse B-s2-d0. Ved udblæsning af Thermofloc borfri papirisolering i en densitet på mindre end de 40 kg/m3, som ikke er mindst materiale klasse B,s2-d0 [klasse B], skal der først udlægges minimum 50 mm isolering af mindst materiale klasse B-s2,d2 [klasse B materiale]. Det kan f.eks. være eksisterende mineraluld måtter. Alternativt, opsættes en klasse 1 beklædning mod de indvendige rum.
 • Mod stråtag bør vægge og loftkonstruktioner omkring beboelsesrum udføres mindst som bygningsdel klasse REI 30 [BD-bygningsdel 30]. Når der skal overholdes REI 30, skal beklædningen opfyldes i sig selv REI 30 / BD30. F.eks. 2 lag gipsplader eller 1 lag brandgipsplade.

Byg nyt uden brug af dampspærrer

Lyder det utænkeligt i forhold til Blower-door krav?

Papirisolering har flere gange været benyttet til nybyggeri som eneste isoleringsmateriale og hvor der ikke er anvendt dampspærrer af plastik.

Har du ønske om at se en blower-door rapport fra sådan et byggeri så kontakt os.

Byggeri uden brug af plastikdampspærrer giver helt andre muligheder for at skabe det optimale indeklima.

Lydisolering

Isofloc papirisolering har den perfekte struktur til lydisolering. Med bare et isoleringsprodukt kan du skabe en lyddæmpende konstruktion. 

Lyd i boligen kan brede sig på 2 forskellige måder: Som luftlyd og trinlyd. Luftlyd transmitteres gennem luften og kan fx stamme fra tale, højtalere eller maskiner, mens trinlyd kan være banken eller lyden af trin, som overføres gennem vægge og gulve. Trinlyd er oftest det største problem, når folk taler lydisolering. Ved en efterisolering af fx. etagedækket i en bolig kan man skabe mulighed for, at de forskellige beboere indimellem kan trække sig tilbage til fx. soveværelse, børneværelse eller arbejdsværelse, lukke døren og rent faktisk få ro. 

Når det gælder isolering mod luftlyd fra andre rum, er det især bygningsdelens vægt og tæthed, som har betydning. En tung muret væg lydisolerer bedre end en let skillevæg af brædder. Vil man derfor efterisolere mod støj, er det dog sjældent muligt at øge bygningsdelens tyngde, så her vil man arbejde med tætheden og dermed fylde hele konstruktionen ud med Isofloc borfri papirisolering, da selv den mindste utæthed eller sprække lukker lyden ind er vores isoleringsprodukt som skabt til disse isoleringsopgaver. Der efterlades igen kuldebroer og dermed ingen mulighed for at lyden kan transmitteres igennem konstruktionen uden at blive bremset af et tætsluttende isoleringslag.

Kort sagt; Det er med Isofloc papirisolering muligt at dæmpe lydens udstråling ved at isolere hulrum i vægge, loft og gulv og evt. ved hjælp af dobbeltkonstruktioner som forsatsvægge eller underlofter, der kan optage noget af den lyd, der udstråles fra væg eller loft.

Vi giver gerne et uforpligtende tilbud på efterisolering af etagedækket, og ikke mindst giver vi gerne en uforpligtende rådgivning om jeres bedste mulighed for en lydreducerende løsning.

Etagebyggeri og støjgener

Godt en fjerdedel af alle etageboliger, svarende til ca. ½ million beboere, er plaget af støj fra naboerne.

Også i tofamilie- og rækkehuse er der problemer med nabostøj. Problemerne skyldes i mange tilfælde ikke, at naboerne støjer urimeligt meget, men at vægge og etageadskillelser ikke er tilstrækkeligt lydisolerede. Gennem mange år er antallet af støjkilder i boligen vokset, samtidig med at vores forventninger til lydmæssig komfort nok er steget en smule. 

Problemerne er størst i ældre ejendomme, men selv i helt moderne byggerier, der lever op til bygningsreglementets minimumsstandarder for lydisolering, døjer mange med støjproblemer. I totalrenoverede, ældre ejendomme kommer man sjældent støjen til livs, for der er ikke et krav om, at lydisoleringen føres op til moderne standard ved renovering - blot at den ikke forringes i forhold til de eksisterende forhold. Hvilket naturligvis ikke kommer beboerne til gode! 

Lyden kan trænge igennem væggen fra naboer, gennem gulvet fra underboer og gennem loftet fra overboer. Faktisk er trinstøj det største problem. I de fleste tilfælde vil det være muligt at dæmpe støjen fra almindelige lyde som fodtrin, installationer, tale og musik, mens det er svært at beskytte sig mod høje baslyde, børn og fester. Støj breder sig ikke alene gennem selve etagedækket og vægge, men også gennem installationer som ventilationskanaler, kabler og rør, der går igennem flere lejligheder, lodret eller vandret. Installationerne kan i sig selv transmittere lyd, og ofte vil der være huller eller åbninger omkring dem, som ikke er tætnet ordentligt. Her kan vi gøre en forskel. Ved en efterisolering med Isofloc papirisolering vil vi kunne skabe et tæt isoleringslag uden kuldebroer og dermed uden lydforplantning fra bolig til bolig.