Energi Isolering kan kontaktes på
tlf. 7020 3639 - post@energi-isolering.dk

Fakta om papirisoleringBeskrivelse
Papirisolering består af 88% granuleret genbrugspapir (primært avispapir*), 3% Borsalte og 9% Aluminiumhydroxid (opgjort efter vægt).

Statens Byggeforskningsinstitut (By og Byg) Dansk Brandteknisk Institut, Teknologisk Institut, bygge og Miljøteknik, DTU Danmarks Tekniske Universitet m.fl. har alle forsket i anvendelsen af papirisolering og fundet det fuldt anvendelig på højde med andre isoleringsmaterialer til boligen. SBI anvisning nr. 207 beskriver en lang række af disse resultater.

Papirisolering er anvendt til isolering i mere end 100 år. I Danmark blev papirisoleringen introduceret for mere end 30 år siden.

* ved brug af avispapir sikres, at der ikke er farlige koncentrationer af sundhedsskadelige tryksværter, da man i dag udelukkende bruger raps- og fiskeolie til fremstilling af avistryksværte.


Anvendelse
Anvendelsen af papirisolering er i dag så gennemtestet, at det kan anvendes alle steder i boligen, hvor konstruktionen er tør, også i BD30-90 konstruktioner.

Papirisolering er på grund af sin tilpassede hygroskopiske (fugtabsorberende) egenskab særdeles velegnet til efterisolering i huse hvor dampspæren ikke er helt tæt, eller måske helt mangler.

Eksempler på anvendelsessteder.

  • Loft
  • Skunke
  • Etageadskillelse
  • Indvendige vægge
  • Hulmur
  • Indvendig isolering af ydervæg
  • På betondæk
  • BD konstruktioner
  • Nybyggeri og renoveringsopgaver


Egenskaber
Isoleringsevnen for papirisolering er fuldt på højde med andre isoleringsmaterialer, der findes på markedet. Lambdaværdien for papirisolering er 0,0354 W/MK. I praksis isolerer det endog bedre end traditionelle isoleringsmaterialer i måtter, da det former sig omkring alle hindringer som f.eks. hanebånd, ventilations-, varme- og elrør, og andre forhindringer samt udfylder revner og sprækker.

Isoleringen danner altid et tætsluttende lag uden huller og der er ingen spild af materialer. Trædes isoleringen ned ved færdsel på loftet, kan isoleringen løsnes op igen og opnå samme isoleringsevne som før skaden skete.