Energi Isolering kan kontaktes på
tlf. 7020 3639 - post@energi-isolering.dk

MiljøAlle vores produkter sparer energi og hjælper derfor med at reducere forbruget af brændstoffer til varme og luftkonditionering i bygninger, hvilket resulterer i en reduktion af CO2 udledningen.

Den energibesparelse og reduktion af CO2 udledningen, som produkterne sparer i brug, overstiger mange gange det energiforbrug og de udledninger, som bliver genereret under fremstillingen af produkterne.

Papirisolering
Papirisolering er fremtstillet af brugt avispapir hvorved der sikres at der ikke er farlige koncentrationer af tryksværte, da der i dag udelukkende benyttes raps- og fiskeolie til fremstilling af avistryksværte.

Papirisolering er tilsat brand og svampehæmmende mineralske salte, i form af borsalte og aluminiumhydroxid. Begge salte tilsættes i begrænsede mængder, så materialet stadig kan komposteres.

De borsalte der er indeholdt i papirisolering, frigives ikke til omgivelserne, da borsalte er svært opløseligt og først fordamper ved meget høje temperaturer.
De mineralske salte forhindrer endvidere, at mus og rotter trives i isoleringsmaterialet.

Når materialet komposteres indgår borstofferne igen i næringskredsløbet og figurerer her som jordforbedringsmiddel.