Energi Isolering kan kontaktes på
tlf. 7020 3639 - post@energi-isolering.dk

Beregn din forventede besparelse

Herunder kan du beregne en vejledende besparelse ved hulmursisolering med polystyren.

 
 

Indtast dine data og beregn din besparelse

 

Eksisterende hulmurs tykkelse

Mål tykkelsen på din ydervæg og fratræk 22 cm, så har du din hulmurs tykkelse.
 

 

Hulmur

 

Ydervægsareal

Mål dine ydervægges areal og fratræk arealet af døre og vinduer.
 


 

Opvarmningsform

Vælg den varmekilde du benytter
 


 

Pris pr. enhed

Du kan selv indtaste en anden pris som passer bedre til dig
 

    
 

Forventet besparelse pr. år

 
     

Der gøres opmærksom på, at beregningerne bygger på anerkendte tal fra Statens Byggeforsknings institut, ud fra  gennemsnitlige bygningskonditioner og den beregnede besparelse må derfor tillægges en hvis usikkerhed for den enkelte husejer. 
Energi Isolering kan ikke gøres ansvarlig for fejl i beregninger eller en manglende besparelse..